(1)
Maiz Lourido, B. Osasun-Neurri Orokorren Baimen Edo Berrespen Judiziala, Oinarrizko Eskubideak Eta Botere-Banaketa: Iruzkina Auzitegi Konstituzionalaren Ekainaren 2ko 70/2022 Epaiari. LEGAL 2023, 154-165.